Grote kunstwerken

Een deel van onderstaande kunst is in opdracht gemaakt, overig is eigen authentiek werk en te koop. Ook hierin zijn de thema's als duurzaamheid, kwetsbaarheid, verbinding met en eerbied voor de natuur terug te zien.